Prezeráte si podstránku archivovaného a už uskutočneného podujatia.
organizátor podujatia www.amedi.sk
XXXII. KONFERENCIA KLINIKY DETÍ
A DORASTU LF UPJŠ a DFN
VIII. DÉMANTOV DEŇ
XVII. KONFERENCIA MLADÝCH PEDIATROV
venované 50. výročiu vzniku Detskej nemocnice v Košiciach
a 105. výročiu narodenia prof. Démanta
Miesto konania
Aula SEVŠ – Vzdelávacie a konzultačné pracovisko
Tajovského 1383/15, 040 01 Košice
Potrebujete poradiť?
Kontaktujte nás
+421 2 556 472 47
0904 948 664
holikova@amedi.sk
ABSTRAKTY
Abstrakty prednášok budú uverejnené v časopise Pediatria (Bratisl.) 2016
Termín na dodanie abstraktov najneskôr do 2. 5. 2016 na e-mail: kuchta@dfnkosice.sk

POKYNY PRE PÍSANIE ABSTRAKTU:
Rozsah: 0,5-1 strana formátu A4 (max. 1800 znakov, vrátane medzier)
Riadkovanie: 1,5

ŠTRUKTÚRA ABSTRAKTU:
Názov príspevku:
Autori: (priezvisko a iniciálka mena autora a spoluautorov)
Pracovisko: (napr. DFN Košice)
Členenie abstraktu: úvod, vlastný text, záver
E-mail prednášajúceho:
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané!
navrhol, naprogramoval a rozhýbal