Prezeráte si podstránku archivovaného a už uskutočneného podujatia.
organizátor podujatia www.amedi.sk
Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť o. z. SLS
v spolupráci s
Fakultou verejného zdravotníctva SZU v Bratislave, Úradom verejného zdravotníctva SR v Bratislave, Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici
XVII. VEDECKO-ODBORNÁ KONFERENCIA NÁRODNÝCH REFERENČNÝCH CENTIER PRE SURVEILLANCE INFEKČNÝCH CHORÔB V SR
Miesto konania
Ministerstvo zdravotníctva SR
Limbová 2, Bratislava, kongresová sála č. 152/1-3
Potrebujete poradiť?
Kontaktujte nás
+421 2 556 472 47
0903 224 625
marketing@amedi.sk
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Na základe podmienok od ARS CME je potrebné, aby ste si do každej Vašej prezentácie na danom podujatí
vložili ako 2. slide, slide o konflikte záujmov.
Pri nedodržaní podmienok, Vám nemusí byť umožnená prezentácia Vašej prednášky na odbornom podujatí.///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané!
navrhol, naprogramoval a rozhýbal