Prezeráte si podstránku archivovaného a už uskutočneného podujatia.
Organizátor konferencie www.amedi.sk

XVII. ročník odbornej konferencie Surveillance nemocničných nákaz
Podujatie sa koná pod záštitou
prof. MUDr. Ivana Rovného PhD., MPH
hlavného hygienika SR
Miesto konania
Hotel STUPKA
976 81 Horná Lehota-Tále
Potrebujete poradiť?
Kontaktujte nás
+421 2 5554 7247
0903 224 625
marketing@amedi.sk

Dôležité termíny:
01. október 2015 prihláška na aktívnu účasť s abstraktom
31. október 2015 prihláška na pasívnu účasť
01. október 2015 zaslanie abstraktu
09. november 2015 o 10.00 hod. otvorenie konferencie
10. november 2015 o 13.00 hod. ukončenie konferencie

Potvrdenie o účasti:
Podujatie je zaradené do kreditného systému SACCME 
Pasívna účasť:
09.11. 2015.......................................5 kreditov
10.11. 2015.......................................3 kredity
Spolu...............................................8 kreditov
Aktívna účasť:
domáci autori..................................... 10 kreditov
domáci spoluautori (prví dvaja).................5 kreditov
zahraniční autori................................. 15 kreditov
zahraniční spoluautori (prví dvaja)............ 10 kreditovZasielanie prihlášok:

Aktívna účasť:
Zasielanie prihlášky na aktívnu účasť a abstraktu do 01. 10. 2015.
Uprednostňujeme zasielanie on-line prihlášky a abstraktu na www.amedi.sk.
Prípadne mailom na kongresový sekretariát – Ing. Dana Lakotová, e-mail: marketing@amedi.sk.
Prihlášky k aktívnej účasti bez dodaného abstraktu nebudú zaradené do programu.
V prípade platby prevodom je potrebné v poznámke uviesť meno a priezvisko účastníka na účely identifikácie platiteľa.
Pri registrácii prosíme predložiť doklad o zaplatení registračného poplatku.

Štruktúra abstraktu:
Názov práce, autori (priezvisko a iniciálka mena), pracovisko, členený text (cieľ, súbor a metodika, výsledky, závery).
Meno prednášajúceho autora podčiarknite. Akceptovaný je len štrukturovaný abstrakt odoslaný v elektronickej podobe (e-mail) napísaný písmom Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1,5, dĺžka max. 1 strana A4.).
Abstrakty, ktoré nebudú spĺňať tieto požiadavky nebudú akceptované.

Pasívna účasť:

Zasielanie prihlášky na pasívnu účasť do 31. 10. 2015.
Uprednostňujeme zasielanie on-line prihlášky.
Online registrácia na www.amedi.sk 
A-medi management, s. r. o. - Ing. Dana Lakotová
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava,
tel./fax: 421 2 5564 7247

mobil: +421 903 224 625,
e-mail: marketing@amedi.sk
www.amedi.sk

Potvrdenie o účasti:
Podujatie je zaradené do kreditného systému.

Formy prezentácie:
prednášky, postery

Technické vybavenie:
multimediálna projekcia

Iné dôležité informácie:
Prvý autor prezentácie (prednáška, poster) je oslobodený od platenia konferenčného poplatku.

 

©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané!
navrhol, naprogramoval a rozhýbal