Prezeráte si podstránku archivovaného a už uskutočneného podujatia.
organizátor podujatia www.amedi.sk
Farmaceutická spoločnosť Pfizer Inc Vás pozýva na edukačné podujatie
Pediatrický seminár 2017
Miesto konania
Hotel Turiec
Andreja Sokolíka, Martin
Potrebujete poradiť?
Kontaktujte nás
+421 2 556 472 47
0911 038 002
steiningerova@amedi.sk
Program
14:00 – 14:15

Privítanie, úvod do problematiky
doc. MUDr. Miriam Čiljaková, PhD.
14:20 – 15:20

Dieťa s rastovou retardáciou
doc. MUDr. Miriam Čiljaková, PhD.
15:20 – 15:30

Diskusia
doc. MUDr. Miriam Čiljaková, PhD.
15:30 – 16:00

Kliešťová encefalitída a praktické rady pre lekára prvého kontaktu
doc. MUDr. Katarína Šimeková, PhD.
16:00 – 16:45 

Bezpečnosť liečby rastovým hormónom
MUDr. Alena Szökeová
16:45 – 17:30

Kazuistiky
doc. MUDr. Miriam Čiljaková, PhD., MUDr. Alena Szökeová
17:30 – 18:00

Diskusia
doc. MUDr. Miriam Čiljaková, PhD., MUDr. Alena Szökeová
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané!
navrhol, naprogramoval a rozhýbal