organizátor podujatia www.amedi.sk
Sekcia pre neuromuskulárne ochorenia
Slovenskej neurologickej spoločnosti
NEUROMUSKULÁRNE SYMPÓZIUM
EMG WORKSHOP
FÓRUM POLYNEUROPATIÍ
VI. POMPEHO DEŇ
Potrebujete poradiť?
Kontaktujte nás
0904 948 664
novosedlikova@amedi.sk
ŠTVRTOK 15. októbra2020
EMG WORKSHOP
14.00 – 16.00 h.
1. F. Cibulčík (Bratislava): Vyšetrenie vedenia periférnymi nervami
2. F. Cibulčík (Bratislava): Vyšetrenie porúch neuromuskulárneho prenosu
3. E. Kurča (Martin): Ihlová elektromyografia
4. M. Koprušáková (Martin): Algoritmy vyšetrení pri častých klinických diagnózach

PIATOK 16. októbra2020
FÓRUM POLYNEUROPATIÍ
9.00 – 10.00 h.
5. J. Chandoga, K. Lexová, M. Repiský (Bratislava): Molekulárno-genetická diagnostika geneticky podmienených polyneuropatií (30 min.)
6. I. Martinka (Bratislava): Laboratórna diagnostika polyneuropatií (30 min.)
Diskusia

Satelitné sympózium spoločnosti Pfizer
10.00 – 11.00 h.
Predsedníctvo: E. Kurča, P. Špalek
7. E. Kurča (Martin): Neuropatia tenkých nervových vlákien (20 min.)
8. P. Špalek (Bratislava): Najnovšie trendy v diagnostike a liečbe hereditárnej amyloidnej transtyretínovej polyneuropatie (30 min.)
Diskusia

VI. POMPEHO DEŇ
11.00 – 12.20 h.
9. P. Špalek (Bratislava): HyperCKémia - permanentná diagnostická výzva (30 min.)
10. R. Petrovič, M. Fischerová, J. Chandoga (Bratislava): Duchennova muskulárna dystrofia - diagnostika a štruktúra molekulárnogenetických patológií na Slovensku (30 min)
11. M. Turčanová-Koprušáková, N. Mišovičová, E. Kurča, P. Špalek, I. Mečiarová, M. Kolísek (Martin, Bratislava): Zriedkavý proximo-distálny feńotyp LGMD 2B podmienený heterozygotnou mutáciou v géne pre dysferlín (20 min.)
Diskusia

Satelitné sympózium spoločnosti Sanofi Genzyme
12.30 – 13.45 h.
Predsedníctvo: J. Chandoga, P. Špalek
12. P. Špalek (Bratislava): Najčastejšie chyby a omyly v diagnostike adultnej formy Pompeho choroby
13. Panelová diskusia „Diagnostika Pompeho choroby - ako ďalej?“

ZÁVER SYMPÓZIA

13.45 – 14.00 h.
P. Špalek

Odborný garant podujatia: doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.
predseda Sekcie pre neuromuskulárne ochorenia
Partneri
Ďakujeme.
Generálny partner
Hlavný partner
Partner
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané!
navrhol, naprogramoval a rozhýbal